Курс Маркетинг за НПО [Лекции 2021/2022]

Видео курс Маркетинг за НПО включва 5 лекции на запис в Zoom, по време на които участниците изграждат маркетингова стратегия на своята организацията, за да я използват за популяризиране на каузата си и за привличане на финансиране. Запазени са автентичните коментари от страна на лектор и участници с цел да привнесат повече допълнителна стойност към обучението на други представители на НПО сектора.