Курс Маркетинг за НПО [Лекции 2021/2022]

Видео курс „Маркетинг за НПО“ включва запис на 5 Zoom лекции от проведено обучение с представители на гражданския сектор през декември 2021г.

По време на курса участниците изграждат маркетингова стратегия на своята организацията, за да я използват за популяризиране на каузата си и за привличане на финансиране. Запазени са автентичните коментари от страна на лектор и участници с цел да привнесат повече допълнителна стойност към обучението на други представители на НПО сектора.

Всички приходи от продажбата на курса се използват за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни в Русе и региона, както и за подпомагане дейността на сдружение Startup Factory.