Видео уроци по 🎨 дигитално рисуване [инструменти & техники]

Видео уроци по дигитално рисуване [инструменти & техники]

Видео обучението е запис от проведено онлайн събитие, което ще ви запознае с основните инструменти и техники за рисуване в дигитална среда. Ще ви въведе в основите на дигиталното изкуство, като заимстващо основните стилове и принципи на традиционното рисуване, да подобри визуалната ви култура и ще ви помогне да представяте идеите си по-добре чрез съвременни софтуерни продукти.

Всички приходи от продажбата на курса се използват за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни в Русе и региона, както и за подпомагане дейността на сдружение Startup Factory.