Видео уроци по 🎨 дигитално рисуване [инструменти & техники]

Видео уроци по дигитално рисуване [инструменти & техники]

Видо обучението ще запознае с основните инструменти и техники за рисуване в дигитална среда. То има за цел да въведе в основите на дигиталното изкуство, като заимстващо основните стилове и принципи на традиционното рисуване, да подобри визуалната култура на участниците и помогне да представят идеите си чрез съвременни софтуерни продукти.