Зелена и кръгова икономика – поглед отвъд познатото

Зелена и кръгова икономика – 3 важни въпроса и поглед отвъд познатото

В това видео обучение в рамките на 1 час ще научите защо компаниите трябва да работят за обществото, какви са новите бизнес модели в условия на зелена и кръгова икономика и кои организации са привлекателни за финансовите институции. Защо бизнесите, които не работят в партньорство с всички заинтересовани страни, не могат да пораснат и изпадат от глобалните вериги на доставки.

Зелена и кръгова икономика – 3 важни въпроса и поглед отвъд познатото Read More »